Del artikel Print
Klimascenarier for fremtidens vandstand

Klimascenarier for fremtidens vandstand

Ny rapport fra Kystdirektoratet afspejler store variationer i de anvendte klimascenarier for fremtidens vandstand omkring Nordsøen.

Kystdirektoratet har udgivet en ny rapport, som omhandler klimascenarier for fremtidens vandstand omkring landene i Nordsøen. Rapporten viser, at der er en meget stor spændvidde i landenes scenarier, som omfatter stigninger i vandstandende på mellem 10 og 200 cm i år 2100. Dette afspejler, at der er stor usikkerhed på, hvordan klimaforandringerne vil påvirke vandstanden.

Ud fra de klimascenarier, som anvendes i Danmark (A2, B2 og EU2C-scenariet) kan det forventes at vandstanden stiger op til 10 og 90 cm frem til år 2100.

Belgien er det land, som regner med mest ekstreme stigninger. Klimascenarierne peger nemlig på vandstande, som stiger mellem 60 og 200 cm frem til år 2100.

Scenarierne skal anvendes i det Internetbaserede beslutningsstøtteværktøj, som vil blive udviklet i BLAST og hjælpe beslutningstagerne i deres klimatilpasningsindsats.

Rapporten er en del af det internationale forskningsprojekt, BLAST (Bringing Land and Sea Together), der har til formål at forbedre datagrundlaget for den integrerede kystzoneforvaltning og -planlægning med øje for klimaændringernes udfordringer.