Del artikel Print
Gode råd til virksomheder og borgere om klimatilpasning

Gode råd til virksomheder og borgere om klimatilpasning

Videncenter for Klimatilpasning er nu klar med gode råd til virksomheder og borgere, så de kan være forberedte på fremtidens klima.

Klimaforandringerne kommer til at påvirke alle dele af samfundet. Selvom mange kommuner er i gang med at udarbejde klimatilpasningsplaner m.v., så gør erhvervsliv og ganske almindelige borgere klogt i at undersøge, hvad eksempelvis kraftigere regnskyl, hyppigere storme og længere perioder med varmt og tørt vejr kan komme til at betyde for dem, og hvordan de bedst forholder sig til de nye udfordringer.

Klimatilpasning.dk er derfor blevet opdateret med nye, gode råd, der især retter sig mod borgere og virksomheder.

For borgerne
På portalens område for borgere ligger der nu en enkel introduktion til, hvordan fremtidens klima bliver i Danmark samt en stribe gode råd, som kan hjælpe borgerne til at blive bedre rustet til at tackle klimaændringerne.

Se de gode råd til borgerne her

For virksomheder
For virksomheder kan manglende hensyn til klimaændringerne få betydning for både produktion, omkostninger og indtjening. Derfor bør virksomheder undersøge, om de har behov eller mulighed for tilpasning, hvilke tilpasningsløsninger der findes, og hvordan klimatilpasningen integreres i den daglige drift og i de strategiske beslutninger.

På portalens erhvervssider kan virksomhederne nu få gode råd til, hvordan de undgår vejrskader, og derved minimerer forretningsrisici. Samtidig er der inspiration til, hvordan det er muligt at udnytte nye forretningsmuligheder, der måtte opstå, når klimaet ændrer sig. Det kan fx handle om at udvikle nye produkter og processer eller tilpasse teknologier og rådgivningsydelser til det nye klima. Videncenter for Klimatilpasning har sammen med DI udviklet en oversigt til virksomhederne over trusler og muligheder ved klimaforandringer. Den kan bruges til at identificere forhold af betydning for den enkelte virksomhed.

På de nye erhvervssider er der også inspiration at hente fra LEGO, Danisco og DHI, der alle er i fuld gang med at tilpasse sig de ændrede klimaforhold.