Del artikel Print
Sundhedsstyrelsen advarer om risici ved oversvømmelserne

Sundhedsstyrelsen advarer om risici ved oversvømmelserne

Sundhedsstyrelsen advarer om sundhedsfare forbundet med oversvømmelserne, som de seneste dage har ramt Danmark.

Slam efter oversvømmelse i haver ved kraftige regnskyl, som ramte flere dele af Danmark i weekenden, anses som udgangspunkt ikke for at udgøre en større sundhedsfare. Hvis der har været kloakvand i oversvømmelsen, er det dog vigtigt at være omhyggelig med almindelige hygiejniske forholdsregler.

Personer der har direkte kontakt med forurenet vand eller slam skal være opmærksomme på ikke at få rester af aflejringer i mund og øjne, og de bør vaske hænder og skifte fodtøj, når de går indendørs.

Sundhedsstyrelsens forholdsregler efter oversvømmelser med regnvand og kloakvand er derudover, at grøntsager fra køkkenhaver bør renses omhyggeligt eller kasseres, og at eventuelt forurenet sand i sandkasser bliver skiftet ud.