Del artikel Print
Mere nedbør som forventet

Mere nedbør som forventet

Politiken skriver, at DMI nu har beregnet gennemsnitsnedbøren for den seneste 20-års periode. Årsnedbøren er steget 4,4 % sammenlignet med normalperioden 1961-90.

DMI har for Politiken regnet på ændringer i nedbøren over Danmark siden 1960. Et nyt Danmarkskort viser, at det er de vådeste områder, der er blevet vådere de seneste 20 år. Nedbøren er i gennemsnit øget med 31 mm i forhold til normalen 1961-90. I løbet af de seneste 50 år er såvel årsnedbør som ekstremnedbør øget.


Viser årsnedbøren for 1991-2010. Den gennemsnitlige årsnedbør er beregnet til 743 mm. (DMI) 

John Cappelen fra DMI udtaler til Politiken:

- Nedbørsmængderne er vokset men ekstremnedbøren er vokset endnu mere.

Stigningen i nedbøren ligger på linje med de forventninger, som bl.a. regeringens klimatilpasningsstrategi opererer med.

- De fleste modeller siger, der kommer mere nedbør om vinteren. Om sommeren er de ikke helt enige, men de siger overvejende, at der vil være mindre. Samtidig ændres mønstret, så der kommer færre dage med nedbør, som så til gengæld bliver mere ekstrem, når den kommer, siger Ole Bøssing Christensen fra DMI til Politiken.

Siden 1960 er arealet, der rammes af ekstreme døgnmængder over 60 mm, øget til 6.000 kvadratkilometer de seneste år.


Grafikken viser, for perioden 1961-2010, arealet i Danmark, der på årsbasis har modtaget mindst 60 millimeter nedbør i løbet af 24 timer (opgjort i tidsrummet fra klokken 8 til klokken 8). Middel på årsbasis er 999 kvadratkilometer (DMI).

Politikens artikel nævner endvidere, at der ikke er noget geografisk mønster at se i de observerede klimaændringer. Alle dele af Danmark står for skud, som også de seneste ugers oversvømmelser vidner om.

Kilde: Politiken den 29. august 2010, Viden forsiden + side 3.