Del artikel Print
Klimatilpasning tænkes ind i Randers havn

Klimatilpasning tænkes ind i Randers havn

Randers by er en udfordring at klimatilpasse, da byen er placeret rundt om en havn, skriver Randers Amtsavis.

Omkring havnen i Randers har kommunen indført og etableret flere tiltag mod klimaforandringer. Især de større mængder nedbør og stigende vandstande i havet tages der højde for. Tiltagene består bl.a. i sanering omkring havnen, hævning af Toldbodgade, pumpehuse og investeringer i havnesikring med solide porte og jern spunse og højvandsklapper. Disse tiltag har alle bidraget til, at oversvømmelserne i området siden begyndelsen af det nye århundrede har været i begrænset omfang.

Vandstanden i Randers havn er aldrig nået højere op end 180 centimeter, som er ti centermeter under havnekanten, selvom meget vand samler sig omkring havnen, når det stormer fra øst og fjorden og Gudenåen sender store mængder vand ind i havnen. Den eksisterende kote 2 har været tilstrækkelig indtil nu. Alt nybyggeri i fremtiden skal dog alligevel sikres med en kote 2,50 fortæller havnedirektør John Morgen, som henviser til havneplanens påbud om kote 2,50.

Administrationen lavet en højvandsplan for havnen. Når der varsles risiko for oversvømmelser, bliver der ringet til virksomhederne på havnen. Så kan de selv træffe deres modforanstaltninger i god tid, forklarer John Morgen. 

Nye tiltag i fremtiden
Når det regner meget sender den øvre del af Randers også vand ned til havneområdet. Dette har tidligere skabt store oversvømmelser, men det er der ved at blive rettet op på med nye store kloakrør, regnvandsbassiner og tilbageløbsklapper, så vandet bliver i havnen. 

Kilde: Randers Amtsavis den 20. august 2010, 1. sektion, side 4.