Del artikel Print
Flere kloakoverløb kan forurene drikkevandet

Flere kloakoverløb kan forurene drikkevandet

I Fremtidens klima forventes flere kraftige regnskyl, hvilket kan medføre kloakoverløb. Den situation kan forurene drikkevandet, idet løbsk kloakvand kan trænge ind i drikkevandstanke. Det skriver 24 timer.

Beboere i Århus midtby koger fortsat deres drikkevand, fordi der er colibakterier - der typisk stammer fra afføring - i det. Ingen ved endnu, hvor colibakterierne stammer fra, men der er en mulighed for, at de kommer fra kloakoverløb.

Sprækker i vandtanke
Drikkevand og spildevand er umiddelbart helt adskilte størrelser. Men der kan være små sprækker i de underjordiske såkaldte rentvandstanke af beton, som vandværkerne samler drikkevand i. Svømmer kloakkerne over, kan overfladevandet i værste fald trænge ind i tankene eller boringerne.

Ifølge klimaeksperter er der udsigt til flere somre som sommeren 2010 fremover: Masser af varme, ekstreme regnbyger. »Vi kommer til at se flere overløb fra kloakkerne af den type, som vi oplever i Århus lige nu, og det vil uundgåeligt føre til nedsivninger i drikkevandsboringer, der bliver forurenet, « siger institutdirektør og professor Mogens Henze fra DTU Miljø.

»Heldigvis har vi meget få alvorlige forureninger som den nuværende i Århus, « siger Carl-Emil Larsen, der er direktør i Danva, Dansk Vand-og Spildevandsforening.

»Men med et varmere og mere voldsomt klima stiger risikoen. Så det er nødvendigt, at vandværkerne går i gang med at analysere, hvor de er sårbare, så de kan reagere, « tilføjer han

For varmt vand i rørene
Oversvømmelserne af kloakvand er ikke den eneste trussel, som et vådere og lunere klima giver. Mange danskere har i den varme juli oplevet, at det var svært at få koldt vand ud af hanen. Det kan øge bakterieforekomsten.

» Er der noget, bakterier hader, er det koldt vand. Klimaforandringer kan give højere temperaturer i drikkevandet, som dermed får øget forekomst af bakterier, « siger Mogens Henze.

Danva-direktøren er enig.
» I forvejen har vi det problem, at de ledninger, som vandet løber i, er for store. De passer til fortiden, hvor vi brugte meget mere vand end i dag. Nu står vandet stille længere i de store rør. Det øger risikoen for, at bakterierne får fat, « siger Carl-Emil Larsen.

Vandværksforeningerne mener derfor, at vandrørene fremover skal være mindre end i dag. Så strømmer det hurtigere. Det er også en mulighed at grave nye vandledninger længere ned, så de kan holde sig kølige.

Kilde: 24 timer Centrum, 25. august 2010