Del artikel Print
Varmere klima bringer skadedyr til vores pæretræer

Varmere klima bringer skadedyr til vores pæretræer

Tjørnepragtbiller har angrebet Københavns Universitets samling af sjældne pæretræer i Taastrup. Et varmere klima kan være årsag til billernes trivsel. Det skriver dr.dk

Der er to opdagelser, som du ikke ønsker at gøre på dit pæretræ: Slyngede gange under barken og tydelige D-formede udflyvningshuller.

Så er det nemlig angrebet af pragtbillen, som i stor stil er ved at invadere Danmark og gøre kål på både frugttræer og tjørnebuske. For nylig måtte Københavns Universitet fælde hele sin samling af 140 sjældne pæretræer.

Billen er ganske lille, kun op til en centimeter, og har en flot purpurrød farve. Det er billens larver, der angriber træet ved at grave lange gange under træets bark. Larverne kan leve op til tre år under barken og grave op til 50 cm lange gange. På den måde ødelægger laverne træets vandtransport, hvilket kan føre til at grene visner og i værste kan larverne tage livet af hele træet, forklarer  Susanne Harding, der er lektor på Institut for jordbrug og økologi ved Københavns Universitet til P1 morgen.

Pragtbillen kan også gå på Tjørn, Misbel, Kvæde og Røn.  Billen er normalt hjemmehørende i sydligere egne i Europa, men klimaforandringerne kan få billen til at sprede sig nordpå.
 
- Klimaforandringerne giver gunstigere forhold for pragtbiller og andre varmeelskende insekter. Tjørnepragtbillen kan godt lide at flyve, når det er varmt, tørt og solrigt. Og vi har gennem de seneste par år haft nogle varme, tørre og solrige somre og forsomre og det har gjort, at den har kunnet etablere sig og få rigtig godt fodfæste i Darnmark, siger Susanne Harding.

Hvis man har pæretræer, som er blevet angrebet, er der formentlig ikke så meget at gøre. Det er svært at sprøjte billen ud af træerne, så det bedste er nok at fælde træet, fortæller Susanne Harding.

Heldigvis har erfaringerne fra udlandet vist, at angrebene for det meste går over igen af sig selv.

Kilde: P1-morgen 27. april 2010