Del artikel Print
Undersøgelse skal skabe overblik over kommunernes klimatilpasning

Undersøgelse skal skabe overblik over kommunernes klimatilpasning

Videncenter for klimatilpasning undersøger i øjeblikket de danske kommuners arbejde med klimatilpasning. Ministeren opfordrer borgmestrene til at bakke op.

Mange kommuner er allerede i gang med at tilpasse sig til klimaændringerne. Nogle er ved at analysere, hvad fremtidens klima konkret kommer til at betyde for dem. Andre har allerede lavet strategier på området og inddrager klimatilpasning i planlægningen.

For at styrke portalens formidling af viden og erfaringer har Videncenter for Klimatilpasning nu sat en større undersøgelse i gang, der skal skabe et bedre overblik over kommunernes aktiviteter på klimatilpasningsområdet. Formålet er blandt andet at kunne udarbejde "best practise"- eksempler, som kommunerne kan bruge som inspiration til arbejdet.

Desuden skal undersøgelsen give input til, hvordan klimatilpasningsindsatsen generelt skal tilrettelægges fremover.

Undersøgelsen laves i samarbejde med KL.

Spørgeskema til de tekniske forvaltninger
Undersøgelsen består af et spørgeskema, der er sendt til den tekniske direktør i alle landets kommuner. Der spørges blandt andet til:

  • hvilke udfordringer kommunerne oplever og forventer at opleve fremover
  • hvor langt kommunerne er med strategi og konkrete initiativer
  • hvordan klimatilpasning indgår i kommunernes arbejde
  • i hvor høj grad kommunerne har videngrundlag for at løse opgaverne
  • i hvilket omfang kommunerne kender og bruger portalen

 
Ministeren opfordrer borgmestre til at deltage i undersøgelsen

I et brev til landets borgmestre opfordrer Klima- og Energiminister Lykke Friis kommunerne til at deltage i undersøgelsen, så Videncenteret får det bedst mulige grundlag for gøre portalen endnu mere værdifuld for kommunerne: "Regeringen opfordrer i sin strategi for klimatilpasning fra marts 2008 kommunerne til at tage højde for klimaændringerne allerede nu i langsigtede beslutninger. Jeg har med glæde konstateret, at rigtig mange kommuner har taget udfordringen op og er i gang med klimatilpasning.", skriver ministeren i sit brev.