Del artikel Print
Radar kan styre kloakken

Radar kan styre kloakken

Projekt viser, at nye præcise radarmålinger af kraftig sommernedbør kan forebygge oversvømmelser af kloakker ved at indgå lokalt i vandforvaltningen.

Et nyt Miljø-teknologisk projekt "Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg", som er udarbejdet af Krüger A/S og Aalborg Universitet med støtte fra By- og Landskabsstyrelsen viser, hvordan radar på kloaksystemet kan forudse ekstremregn længere tid i forvejen, end hvad hidtil har været muligt. Herved får man i den lokale spildevandsforvaltning tid til at indrette kloaksystemerne, så de er klar til den store mængde nedbør.

Det er nye meteorologiske beregningsmetoder, der gør, at radardata fra lokale radarer kan bruges proaktivt i forhold til spildevandsforvaltningen. Informationerne om, hvor meget regn, der vil falde, og derved også hvor højt vandet vil stå i afløbsrørene, vil kunne komme en til to timer i forvejen, så spjæld, pumper og ventiler kan nå at indstilles, så de er klar til den store mængde vand.

Systemet er baseret på Danmarks første radarbaserede spildevandsprognoser, som i projektet er opstillet i byerne Aalborg, Odense, Århus, Hvidovre og Holstebro:

«De beregnede kurver stemmer fint med virkeligheden. Det betyder, at de matematiske modeller virker, og man kan stille skarpt på de steder, hvor kapaciteten i kloaksystemet skal forøges. De store byer kan formentlig hurtigt få nytte af den nye teknologi, fordi de allerede er radar-dækket,» siger civilingeniør Bo Skovmark, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aalborg.

De fleste klimamodeller forudser en forøget frekvens af ekstrem sommerregn, som følge af klimaændringerne. Derfor står kommunerne overfor en stor udfordring i at tilpasse spildevandssystemerne de større mængder vand. Den nye metode kan være et alternativ til bekostelige investeringer i udbygning af ledningsnettet.

Fakta:
Følgende firmaer har medvirket i projektet: Krüger A/S; Veolia Water; Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg; Aalborg Kommune, Kloakforsyningen; Århus Kommune, Vand og spildevand; Vestforsyning, Holstebro; Odense Vandselskab; Hvidovre Vandforsyning

Kilde: By- og Landskabsstyrelsen