Del artikel Print
DCCA

DCCA

Danske kyster og klimatilpasning (DCCA) er navnet på et nyt forskningsprojekt, der handler om udviklingen af fremtidens kystbeskyttelse.

Kystdirektoratet, Dansk Hydraulisk Institut og Geografisk Institut har fået tildelt forskningsmidler fra Det Strategiske Forskningsråd til det danske forskningsprojekt om fremtidens kystbeskyttelse.

Projektet vil nærmere omhandle oversvømmelsesrisici og kystbeskyttelse under fremtidens klimaændringer. Formålet med projektet er, at udvikle nye metoder til at beskytte de danske kyster mod erosion som følge af mere ekstremt vejr og højere vandstande samt beskytte de bagvedliggende arealer mod oversvømmelse.

Tidsplanen for projektet løber fra 2009-2012 og i den periode vil forskningen bl.a. komme rundt om studier af de fysiske processer ved kyster, udvikling af nye kystbeskyttelsesteknikker og forbedring af modeller til at beskrive forhold ved og omkring kyster før og efter evt. tiltag til kystbeskyttelse.

Under DCCA vil der blive udarbejdet en håndbog om planlægning og administration af kystlinjer, som vil inkludere klimaforandringers effekter. Denne bog skal styrke samarbejdet mellem teknikkere, planlæggere og administratorer.