Del artikel Print
Proaktiv klimatilpasning i vandsektoren

Proaktiv klimatilpasning i vandsektoren

DANVA har udgivet en vision om proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og samtidig er der i samarbejde med KL udgivet en inspirationsguide.

DANVA (Dansk Vand og Spildevandsforening) har udarbejdet en klimavision og en inspirationsguide om klimatilpasning i vandsektoren.

I visionen for "Proaktiv klimatilpasning i vandsektoren" lægger DANVA vægt på:

  • De ændrede klimaforhold har medført, at vi i år 2100 har skabt et samfund, der er bæredygtigt.
  • Forsyningerne leverer rent, koldt og velsmagende drikkevand til borgerne. Rent grundvand er fortsat en tilgængelig ressource, fordi der i naturen er reserveret områder til grundvandsdannelse. Affald fra landbruget nyttiggøres uden risiko for forurening af vandmiljøet.
  • I byerne og industriområderne transporterer vi sundhedsfarligt spildevand sikkert bort, og udleder det først til omgivelserne, når det er renset grundigt. De stærkt varierende regnmængder nyttiggøres på forskellig vis i nærmiljøet.
  • Allerede i 2025 håndterer vi derfor vand - herunder de øgede regnmængder - som en værdifuld ressource i alle led i vandkredsløbet. Forsyningerne medvirker fortsat til at reducere den globale udledning af drivhusgasser gennem en øget indsats for at opnå energibesparelser, og i 2025 er vandsektoren CO2-neutral.

I samarbejde med KL har DANVA også udgivet en inspirationsguide, som kan hjælpe kommunerne og forsyningsvirksomhederne med at danne et overblik over klimatilpasningsarbejdet, viden og forslag til strategier.

I inspirationsguiden beskrives 21 praktiske cases fra kommuner og forsyninger som illustrerer, hvordan de beskrevne strategier er udmøntet i konkrete tiltag.