Del artikel Print
Fugletrækket tilpasser sig klimaændringerne

Fugletrækket tilpasser sig klimaændringerne

Trækfuglene ankommer til Danmark op til flere uger tidligere om foråret. Enkelte arter dropper endda turen sydpå og tilbringer vinteren her eller andre steder i Europa.

Fugletrækket er under forandring. Det skriver Dagbladenes Bureau i en artikel den 30. september 2009. Artiklen er baseret på en ny Ph.D.-afhandling af den danske trækfugleforsker Anders P. Tøttrup, der er biolog på Københavns Universitets Naturvidenskabelige Fakultet.

Netop nu er millioner af trækfugle ved at gøre sig klar til den helt store flyvetur. Og det er blevet lettere at være dansk trækfugl. De danske trækfugle ankommer til ynglepladserne op til flere uger tidligere om foråret end de gjorde for få årtier siden. Og da nogle af dem - nemlig de arter der overvintrer i Afrika - ikke forlader Danmark tilsvarende tidligere om efteråret, har de åbenbart en bedre ynglesæson end tidligere. Et par afrikatrækkere, som munken og gransangeren, er så småt ved helt at droppe den anstrengende tur sydpå og vælger at blive i Danmark eller i hvert fald i Europa vinteren over. 

Det betyder, at det danske landskab genlyder af fuglesang langt tidligere på året end førhen. Hvis klimaændringerne accelererer, vil det måske også få den konsekvens at de trækfugle, der normalt kun får ét kuld, vil kunne nå at få endnu et kuld på vingerne i løbet af sommeren.

Det er et globalt mønster, at de trækfugle, som bevæger sig fra troperne til de tempererede og arktiske egne for at yngle, nu ankommer tidligere til ynglepladserne. Anders P. Tøttrups undersøgelser viser, at de danske trækfugle, der overvintrer i Sydeuropa, også tager tidligere af sted om efteråret. De der trækker til Afrika, tager derimod af sted, som de altid har gjort. 

En stor del af datamaterialet bag Anders P. Tøttrups afhandling ("The impact of climate change om phenology in migratory birds") stammer fra 22 års standardiseret ringmærkning af fugle på Christiansø. Desuden har han sammenholdt det med forskningsresultater fra både Mellemøsten og Finland. Det omfatter en halv million trækkende småfugle, fordelt på 184 arter. 

I løbet af de seneste fire årtier har verdens klima ændret sig. På vores breddegrader har det især betydet mildere forårstemperaturer. På global skala bevirker klimaændringer dog, at livsvilkårene ændrer sig meget. Nogle områder bliver mere tørre og varme, mens andre områder får langt mere regn. Og det er alt sammen noget, der påvirker trækfuglene og deres livsforløb.