Del artikel Print
Kommuner prioriterer ikke kloakker nok

Kommuner prioriterer ikke kloakker nok

Kommuner gør ikke nok for at tilpasse kloakkerne til de større regnskyl, der kommer til at præge fremtidens klima. Det mener 176 eksperter, skriver Berlingske Tidende.

I en undersøgelse foretaget af IDA (Ingeniørforeningen i Danmark), svarer 44 procent af 400 eksperter, der til dagligt arbejder med klimatilpasning hos IDA Miljø eller Selskabet for Risikovurdering, at kommunerne "i ringe grad" eller "slet ikke" har tilstrækkelig opmærksomhed på at tilpasse kloakkerne til den mere hyppige ekstremregn.

 - Det danske kloaknet trænger til at blive vedligeholdt og fornyet, og det er kommunernes ansvar. Med de stadigt større regnbyger vokser presset på afløbssystemerne, så flere kloakker løber over, og spildevandet oversvømmer kældre og forringer vandkvaliteten i åer, søer og have, siger formanden for IDA's Teknologiudvalg, Jørn Guldberg.

Han mener, at det er på høje tid, at kommunalpolitikerne begynder at fokusere på kloakkerne, fx ved at gøre det attraktivt at udnytte og genbruge regnvand samt at systematisere den overordnede indsats  for at klimatilpasse kloakkerne.

KL: Penge mangler - ikke fokus
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Kommunernes Landsforening, Jens Stenbak, kan ikke genkende billedet:

 - Min oplevelse er, at kommunerne er meget opmærksomme på at klimatilpasse kloakkerne, og at området er højt prioriteret i de forskellige forvaltninger, siger han og henviser til en undersøgelse fra KL's nyhedsbrev Momentum, hvor 65 procent af de danske kommuner i sidste svarede ja til, at de har planlagt at investere mere i at klimarenovere kloakker i de kommende år. 

Jens Stenbak påpeger dog, at kommuner næppe har afsat penge nok til at forbedre kloakkerne optimalt. Der er nemlig ifølge en opgørelse foretaget af Rambøll for KL brug for 2,7 milliarder kr årligt.

 - Jeg tror ikke, at kommunerne har planer om - eller kan finde penge til - at investere 2,7 milliarder kroner årligt i at forbedre kloakkerne. Det vil kræve, at vi enten får mulighed for at hæve borgernes vandafgifter betydeligt, eller at staten giver et tilskud på en milliard kroner fordelt over fem år, siger Jens Stenbak.

Miljøminister Troels Lund Poulsen(V) har dog ingen planer om at give en milliard til kloakkerne:

 - Det er kommunernes ansvar, at kloakkerne er dimensioneret og vedligeholdt - også i forhold til at kunne håndtere den større mængde vand, som måtte skyldes klimaforandringer. Det skal indgå i kommunens spildevandsplanlægning, skriver han i en mail.

Kilde: Berlingske Tidende, 17. november 2009, side 4