Del artikel Print
Klimaet påvirker udbredelsen af vektorbårne sygdomme

Klimaet påvirker udbredelsen af vektorbårne sygdomme

Varmere vejr vil kunne ændre udbredelsen af smittebærere og dermed også påvirke udbredelsen af vektorbårne sygdomme.

en række forskere fra Københavns Universitet arbejder med klimaændringernes betydning for vektorbårne sygdomme (sygdomme, der spredes via smittebærende dyr, fx myg, fluer eller tæger) med særligt henblik på Danmark.

Klimaændringerne vil bringe varmere vejr og ændrede nedbørsmønstre til Danmark. Dette har spredt en bekymring for, at sygdomme vi normalt kender fra subtroperne og troperne vil kunne sprede sig til det tempererede Danmark pga. den stigende temperatur, og at sygdomme, der allerede eksisterer i Danmark, vil kunne vinde større indpas. 

Udbredelsen af vektorbårne sygdomme afhænger af sammenspillet mellem mindst tre organismer: et patogen (den sygdomsfremkaldende organisme), en vektor og en vært, der foruden deres indbyrdes samspil påvirkes af eksterne faktorer bl.a. temperatur, nedbør og luftfugtighed. Derfor kan ændringer i temperatur, fugtighed og nedbør påvirke levedygtigheden af vektoren og især temperatur kan påvirke udviklingshastigheden af patogener i vektorer.

Malaria, Leishmaniasis og flåtbårne sygdomme
Malaria har tidligere været udbredt i Europa om sommeren, men er det kunne i lille omfang i dag. Potentielt kunne malaria spredes igen i Europa, pga. varmere sommertemperaturer.  Dog er der i dag for få smittebærere i Europa og tilstrækkeligt gode muligheder for forebyggelse til, at det er sandsynligt, at malaria bliver en trussel i Danmark

Leishmaniasis er en gruppe af sygdomme, der spredes via. sandfluer og som i dag er udbredt i store dele af subtroperne bla. også i Sydeuropa. Der er i  Danmark ca. 50 konstaterede tilfælde af sygdommen årligt, som skyldes smitte i udandet. Sandfluer levet ikke i Danmark. Ved en temperaturstigning på blot 1,4 grader frem mod 2100 mener forskere imidlertid, at Leishmaniasis kan spredes til vore breddegrader.

Flåtbårne sygdomme findes allerede i Danmark. Det drejer sig blandt andet om borreliose og TBE (en type hjernehindebetændelse). Klimaforandringerne vil muligvis kunne øge antallet af flåter på bestemte tidspunkter af året, da flåternes antal er påvirket af temperatur, fugtighed og nedbør. 

Kombinationen af de nævnte forandringer i klima- og miljøfaktorer kan teoretisk set føre til store ændringer i potentialet for udbredelsen af vektorbåren sygdom.

Hverken malaria eller leishmaniasis forventes at blive endemiske i Danmark. Med hensyn til borreliose og muligvis også andre flåtbårne sygdomme er en øget transmission mulig, dog afhængig af ændringer i forvaltning og brug af naturområder. Der er i dag udviklet vacciner mod borreliose såvel som flåtbåren europæisk encefalitis, og det kan komme på tale at anbefale vaccination i Danmark. 

Kilde: Ugeskrift for Læger 2009;171(44): 3175-3178