Del artikel Print
Forsikringsselskaberne overdriver skaderne fra klimaændringer

Forsikringsselskaberne overdriver skaderne fra klimaændringer

Prisen på husforsikringer stiger pga. klimaændringerne, siger forsikringsselskaberne. I virkeligheden udgør klima-skader en meget lille del af skadeudbetalingen og tendensen er ikke stigende, skriver Jyllands-Posten

Flere storme og kraftigere regn vil medføre flere skader, og derfor fremhæver forsikringsselskaberne, at præmierne nødvendigvis må hæves. Topchefen i TrygVesta Stine Bosse har således bebudet, at forsikringsselskabernes udgifter som følge af skadesudbetaling efter storme, regnskyl og indtrængning vil stige 25-50% inden 2020.

 - Det er stadig vores bedeste bud, men det er selvfølgelig forbundet med stor usikkerhed. To trejdedele af vores kunder med husforsikring har fået prisstigninger, hvilket i et eller andet omfang skyldes klimaændringer. Stigende priser på håndværkere og materialer vejer dog endnu tungere, siger Troels Rasmussen, der er kommunikationschef i TrygVesta.

En nærmere gennemgang af de seneste års udbetalinger fra danske forsikringsselskaber viser imidlertid, at de klimarelaterede skader udgør en meget lille del af de samlede udbetalinger fra bygnings- og løsøreforsikringer. I årene 2006-2008 har klimarelaterede skader, skybrud, storm osv. gennemsnitligt kostet de danske forsikringsselskaber 618 mio kr. om året, hvilket svarer til 7% af de gennemsnitlige årlige skadesudbetalinger på 8,8 mia. kr.

En omfattende analyse foretaget af de britiske forsikringsselskabers brancheorganisation kortlægger, hvor meget de klimarelaterede skader vil stige de kommende 60 år. Det forudsættes i beregningerne, at temperaturen stiger 4 grader, hvilket er dobbelt så meget som den officielle politiske målsætning i EU.

I analysen konkluderes det, at omfanget af stormskader vil stige 25%, mens antallet af vejrbetingede vandskader vil 14%. Disse tal vil i Danmark svare til, at de årlige udbetalinger fra bygnings- og løsøreforsikringer de kommende 60 år vil stige 1,2% fra det nuværende niveau.

På spørgsmålet om forsikringsselskaberne har brugt klimaforandringerne som en dårlig undskyld svarer Troels Rasmussen fra TrygVesta:

 - Det synes jeg ikke, for vi henviser udtrykkeligt til, at præmierne stiger både på grund af klimaændringer og på grund af højrer priser på materialer og håndværkere.

Et af Verdens førende genforsikringsselskaber, Munich Re, offentliggjorde i august en rapport, der analyserer hyppigheden af naturkatastrofer i Skandinavien i årene 1980-2009. Konklusionen lød, at der ikke kunne registreres en stigende tendens.

Kilde: Jyllands-Posten, 19. november 2009, Erhverv & Økonomi, side 3