Del artikel Print
Flere husejere får klimaerstatning

Flere husejere får klimaerstatning

Stadig flere episoder med oversvømmelser fra stormfloder, giver behov for en revidering af den nuværende stormflodsordning.

Stormrådet oplever stadig flere sager om oversvømmelser forårsaget af klimaforandringerne, skriver Politiken. Kraftigere og andre typer stormfloder oversvømmer flere og andre områder end dem, der hidtil har haft tendens til at blive oversvømmet.

Det skyldes, at klimaforandringerne, ifølge Danmarks Meteorologiske Institut og Institut for Vand og Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet, vil medføre en relativt ny type stormflod, som vil blive mere og mere almindelig. 

Det er et såkaldt vandrende lavtryk, der først blæser vand fra Nordsøen via Kattegat ind i Østersøen og skaber højvande der, - hvorefter vinden vender, og vandet presser på for at komme tilbage i det stadig højvandede Kattegat gennem de smalle passager i Øresund og Bælthavet.

Det betyder, at ikke kun kystområder, men også områder omkring åer, søer og moser, hvor der ikke tænkes i kystbeskyttelse, vil have lettere ved at blive oversvømmet.

Regeringen vil nu revidere den nuværende stormflodsordning, så den er tilpasset alle former for stormfloder. Ændringerne vil give mulighed for også at få erstatning, hvis man er ramt af oversvømmelser fra åer, søer og moser. Endvidere vil ændringerne også betyde kortere sagsbehandlingstid. Revideringen af ordningen vil medføre, at de samlede erstatninger vil blive højere og derfor skal 20-kroners afgiften på alle danskeres brandforsikring sættes op.

Regeringen vil også sikre, at Stormrådets udbetalinger ikke løber løbsk, ved at stille større krav til forebyggelse af stormfloder med fx skodder og sandsække. Dette er dog ikke tilstrækkeligt i alle situationer, hvor en grundejerforening i Slagelse fx har beskyttet sig ved at skyde 25.000 kr. i etableringen af et 2,25 meter højt dige, som beskyttelse mod stormflod.


Kilde: Politiken den 10. november, Danmark, side 7.