Del artikel Print
Vadehavet modstår havstigninger

Vadehavet modstår havstigninger

Danske forskere har vist, at Vadehavet i de seneste 8.000 år har modstået en havstigning på 17 meter. Forskerne undersøger nu, om Vadehavet er i stand til at klare fremtidige klimaudfordringer.

Verdenshavene er i de seneste 8.000 år steget med omkring 17 meter, men naturlige processer i Vadehavet har kompenseret for havstigningen ved at tilføre materiale til de såkaldte barriere-øer, som ved den danske del af Vadehavet bl.a. er Rømø, Fanø og Mandø.


I de seneste 3.000 år har den gennemsnitlige havstigning været på 1,1 mm. årligt. Dette har ikke været problematisk for Vadehavet, og forskere fra Københavns Universitet, Århus Universitet og GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) vurderer, at en årlig gennemsnitlig havstigning på 2 mm. frem til år 2100, heller ikke vil blive et problem. 


Nye klimaberegninger tyder på, at en hurtigere havstigning kan finde sted frem til år 2100 og i så fald, er det endnu uvist om Vadehavet kan følge med som hidtil.


Thorbjørn Andersen, lektor ved Københavns Universitet, udtaler, at en fremtidig løsning kan være at bygge store diger, ligesom de gør i Holland, men at dette også kan skabe problemer. Digerne stopper nemlig den naturlige kystopbygning og med et øget antal diger vil havet få sværere ved at aflejre materiale.

 
Kilde: Politikken, d. 15. marts 2009, Viden, side 3.