Del artikel Print
Seminar om tilpasning til fremtidens klima

Seminar om tilpasning til fremtidens klima

D. 30 marts var en lang række eksperter, kommuner, borgere og virksomheder samlet til seminaret ”Tilpasning til fremtidens klima” i Eigtveds Pakhus i København.

Klimaforandringerne er i gang og vil påvirke mange i løbet af de næste årtier. Det er derfor vigtigt, at vi allerede nu begynder at planlægge, hvordan vi tilpasser os klimaændringerne, i de relevante langsigtede beslutninger, vi træffer. 

På seminaret "Tilpasning til fremtidens klima" drøftede en lang række interessenter de fremtidige klimaforandringer, og hvordan vi bedst muligt deler den nødvendige viden, der skal til for at tilpasse os fremtidens klima. Videncenter for Klimatilpasning var arrangør af seminaret.   

 

Klimatilpasning skal løses i fællesskab  
Klimatilpasning er en opgave, der skal løses i fællesskab. Både kommuner, stat, virksomheder, borgere og vidensinstitutioner er en del af den læreproces, der er nødvendig for at håndtere klimaforandringerne. Derfor samlede seminaret disse interessenter til en fælles drøftelse af emnet. 

Fire fokusemner
Seminaret fokuserer på, hvad klimaforandringerne vil betyde for


  • dyr og planter
  • vores sundhed
  • bygninger og indeklima
  • risikoen for oversvømmelse

 De fire emner blev diskuteret ud fra tre hovedspørgsmål

  • Hvad er udfordringerne?
  • Hvad skal vi vide?
  • Hvordan skal vi kommunikere?

Viden om klimatilpasning
Klimatilpasning kræver viden om klimaforandringer og handlemuligheder. Videncenter for Klimatilpasning har derfor lanceret portalen www.klimatilpasning.dk. Her kan man finde information om klimaforandringerne og deres konsekvenser for en lang række områder og erhverv i Danmark. Her er handlemuligheder, nye forskningsresultater og eksempler på, hvad andre har gjort. Portalen er en del af regeringens klimatilpasningsstrategi, der dækker alle relevante sektorer.

 

Seminaret var en led i at få afdækket den viden, der er behov for, så portalen kan blive endnu mere målrettet de reelle brugere: kommuner, borgere og erhvervsliv.