Del artikel Print
Overblik over dansk klimaforskning styrker den kommende indsats

Overblik over dansk klimaforskning styrker den kommende indsats

En mindre del af både de offentlige og de private forskningskroner går til forskning i klima og i klimatilpasning. Det viser en ny rapport fra d. 30 marts. 2009.

Målt på forskerårsværk tegner klimaforskningen i den offentlige sektor sig for omkring halvanden procent og i penge for omkring tre procent af de private forsknings- og udviklingsbudgetter.

Omfanget af den samlede danske forskningsindsats på klimaområdet fremgår af en kortlægning af klimaforskningen, som Koordinationsenhed for Forskning i Klimatilpasning (KFT) har gennemført sammen med Videnskabsministeriet og Klima- og Energiministeriet.

 

Flere resultater af kortlægningen er offentliggjort i rapporten "Kortlægning af klimaforskning i Danmark", der rummer den første analyse af data indsamlet gennem en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt forskere og forskningsinstitutioner. En yderligere bearbejdning af dataene er i gang for at afdække igangværende og afsluttede klimaforskningsprojekter og for at kunne udpege kommende temaer for klimaforskningen.

 

Kortlægningen bidrager til en vidensbank over kompetencerne for klimaforskning inden for de danske forskningsmiljøer og over disses klimaforskningsprojekter og et centralt element i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kommende klimaforskningstemaer og -aktiviteter. Desuden giver den unikke muligheder for at involvere forskere på tværs af de traditionelle fagmiljøer i klimaforskningstemaer og -aktiviteter til gavn for samfundets forskellige sektorer og deres tilpasning til klimaændringer.