Del artikel Print
Greve Kommune tager klima alvorligt

Greve Kommune tager klima alvorligt

I løbet af de næste 11 til 14 år vil samtlige byområder i Greve Kommune klimatilpasses i form af en justering af afstrømningsforholdene for at undgå fremtidige oversvømmelser.

Greve Kommune signalerer nu med en klimatilpasningsplan, at de tager klimaet yderst alvorligt. Planen omfatter en klimatilpasning i alle byområder i Greve Kommune i form af en justering af vandløb og regnvandssystemer, så de kan lede 30% mere nedbør væk, end de kan i dag.

I første omgang er det hovedregnvandssystemerne og vandløbene, der leder nedbør ud i Køge bugt, der klimatilpasses.

Byrådet har vedtaget en prioriteret liste, der er baseret på, at de områder, der tidligere har været hårdest ramt, først bliver taget hånd om. Der skal i løbet af de følgende tre år udarbejdes detaljerede planer for alle byområderne, for hvilke tiltag der er nødvendige, når nedbøren i fremtiden forudsiges at øges.
 
Prioriteringslisten af byområder, der skal tilpasses, kvalitetssikres løbende ved anvendelse af vandstrømningsmodeller. Hvis modelberegningers resultater eller lovgivningsmæssige forhold gør en omprioritering nødvendig, kan sådan en forekomme. 

Denne klimatilpasning i Greve Kommune udarbejdes med samme fremgangsmåde, som er beskrevet i EUs oversvømmelsesdirektiv, og som skal implementeres i den danske lovgivning i fremtiden. 

Greve Kommune ønsker at fastholde en løbende dialog mellem alle inddragede parter, og da planlægningen af klimatilpasningen er af interesse for mange borgere, inviterer kommunen til borgermøde den 16. marts 2009 klokken 19:00 på Krogårdsskolen.

Kilde: Sydkysten Syd, d. 11. marts 2009, 1. sektion, side 9.