Del artikel Print
Klimaet koster skovdriften dyrt

Klimaet koster skovdriften dyrt

Klimaforandringernes temperaturstigninger vil påvirke skovdriften, så skovdriften i Europa alene vil koste 1.500 mia. kroner.

Førende økonomer erkender nu, hvilke store omkostninger det vil betyde for verden, hvis vi ikke gør noget for at bremse klimaforandringerne eller tilpasse os disse. Dette vil især komme til syne i skovdriften, hvor det vurderes, at temperaturstigningernes ændringer på skovdriften, frem til år 2100, vil koste 1.500 milliarder kroner.

Temperaturstigningerne vil påvirke skovdriften ved et skift i træsorter. For eksempel kan grantræer trives og gro i kulde, mens egetræer tåler mere varme. Analyser viser dertil, at et skift i træsorterne fra gran til eg vil betyde et stort værditab for fremtidens skovdrift i Europa.

Med en temperaturstigning på op til seks grader i nogle måneder frem til år 2100 vil store områder af Europa være dækket af træsorter, der giver lav indtjening. Dertil udtaler økonomen, Marc Hanewinkel, professor ved Freiburgs Universitet i Tyskland, at værdien af skovene falder med 1.500 milliarder kroner.

Kilde: Berlinske Tidende, d. 13.marts, side 14.