Del artikel Print
Klimatilpasning med grønne tage

Klimatilpasning med grønne tage

Grønne tage kan forebygge og afhjælpe klimaforandringernes konsekvensers og skal derfor indtage en langt større plads i fremtidig byggeri, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening er kommet med et forslag, hvor 30 % af alle nye boliger og 80 % af industribygninger i byområder skal være dækket af grønne tage, skriver Jyllands-posten. Dette forslag er udsprunget med inspiration af flere amerikanske storbyer bl.a. Chicago og Seattle, der har opnået succes med sådanne projekter.

De grønne tage hjælper klimaet
De grønne tage vil både være med til at forebygge den globale opvarmning og være med til at afhjælpe klimaforandringernes fremtidige konsekvenser. Ligesom græs, træer og andre typer vegetation vil de grønne tage absorbere CO2 og derved oplagre drivhusgassen. Ligeledes kan grønne tage holde på regnvandsmængderne, som forventes at stige i fremtiden, og derved reducere presset på regnvandsystemerne.

Ella Maria Bishop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, mener, at de grønne tage vil forbedre mange menneskers livskvalitet, ved at give dem noget flottere at kigge på.

Gratis - i sidste ende
Projekter med grønne tage behøver ikke at koste noget siger Ella Maria Bishop-Larsen. De grønne tage vil nemlig give en besparelse på energiregningen, således at udgiften ved etablering hurtigt vil indtjenes. Grønne tage kan nemlig køle huse af om sommeren, så aircondition vil være mindre nødvendig.

Svensk inspiration
Dansk Naturfredningsforening tager d. 12. maj, sammen med en række danske klimakommuner og Klimaminister, Connie Hedegaard, til Sverige for at se på, hvordan der i Sverige lægges grønne tage.

Fordele ved grønne tage
Nedenfor er opridset fordele ved grønne tage.

  • Nedkøler huse
  • Mindsker global opvarmning ved at opsuge CO2
  • Afhjælper oversvømmelser ved at opsuge regnvand
  • Opsuger og fjerner luftforurening
  • Skaber bedre lokalt klima ved at holde på fugt
  • Flotte
  • Giver mulighed for hyggelige gårdhaver

 

Kilde: Jyllands-Posten, d. 22. marts 2009, Indland, side 8