Del artikel Print
Klimaændringer truer fugle

Klimaændringer truer fugle

I følge en forskergruppe vil fremtiden byde på færre fuglesang i forårsaftenerne i Sverige på grund af klimaforandringerne.

En ny international forskergruppe påpeger at det ikke blot kun er isbjørne, regnskove og lavtliggende områder, der trues af klimaforandringerne, men også fuglene.

I en undersøgelse af 122 studerede europæiske fuglearter fandt forskergruppen, at 92 arters udbredelse vil reduceres på grund af klimaforandringerne, hvor kun 30 arter vil have gavn af disse.

Lars Lindell, ordfører i den svenske ornitologiske forening, tror på at klimaforandringerne vil påvirke hvilke fuglearter der vil findes Sverige. Lars Lindell mener, at når det bliver varmere i det sydlige Sverige bliver et antal arter presset op mod nordøst, mens andre europæiske arter kommer ind i det sydlige Sverige.

Kilde: Klimataktuellt - Naturvårdsverket.