Del artikel Print
Byplanlægning i Malmø - inspirationstur for danske kommuner

Byplanlægning i Malmø - inspirationstur for danske kommuner

Større regnskyl i fremtidens klima betyder, at der skal tænkes nyt, hvis man skal undgå oversvømmelser i byerne. 19 danske kommuner var i sidste uge på besøg i Malmø for at få inspiration til klimatilpasningstiltag hjemme i de danske kommuner.

Inviteret af Danmarks Naturfredningsforening var borgmestre og tekniske chefer fra 19 danske kommuner på studietur til Malmø i sidste uge. Det skriver Politiken.

Malmø har ligesom mange danske kommuner oplevet flere oversvømmelser de senere år, men i stedet for udelukkende at satse på udbygning af kloaknettet, har Malmø kommune i forstaden Augustenborg gravet kanaler og anlagt grønne områder, så regnvandet flyder oven på jorden.

« Det bliver samlet set billigere for kommune, fordi vi her i Augustenborg binder 70 % af vandet, så det fordamper eller bliver optaget af planterne. Derfor kræves der mindre kapacitet af rensningsanlæggene - og det sparer jo også CO2 », konkluderer projektleder Louise Lundberg fra Malmø Kommune.

Kanaler med mange fordele
Kanalerne indgår i rekreative områder i bydelen, der på varme dage er med til at sænke temperaturen og kan virke som små oaser i byen. Samtidig viser amerikanske og svenske undersøgelser, at rekreative arealer virker positivt på folkesundheden i området, idet de mindsker stress og andre sygdomme.

I Augustenborg har de rekreative arealer været et led i et generelt kvarterløft, og i den forbindelse har man oplevet mindre kriminalitet og en højere stemmeprocent. « Ifølge vores rundspørger har klimaprojektet og borgerinddragelsen i det medvirket til at gøre folk stolte af at bo her », siger Louise Lundberg.

Grønne tage
Et andet eksempel på tilpasning til fremtidens klima er etableringen af grønne tage. Ligesom de grønne områder i Malmø kan grønne tage holde meget af regnvandet tilbage, hvilket vil mindske risikoen for oversvømmelser. Desuden virker de grønne tage som forbedret isolering, hvilket reducerer behovet for nedkøling om sommeren og opvarmning om vinteren.

Konsulentfirmaet Orbicon har i beregninger for Danmarks Naturfredningsforening konkluderet, at grønne tage vil kunne reducere CO2-udslippet mellem to og seks kilo per kvadratmeter årligt. « Grønne tage kan have stort potentiale », mener Klima- og Energiminister Connie Hedegaard, der ligesom Danmarks Naturfredningsforening opfordrer kommunerne til at få endnu mere gang i klimaindsatsen.

Kilde: Politiken 17. maj. Viden side 1 og 5.