Del artikel Print
National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008

Beredskabsstyrelsen har netop udgivet National Sårbarhedsrapport 2008, hvor man kan læse om de hændelser og de initiativer, der i årets løb prægede det danske beredskab.

National Sårbarhedsrapport 2008 behandler en række af de hændelser, initiativer og tiltag, som har haft stor betydning for beredskabsarbejdet i 2008. Rapporten henvender sig ligeledes til organisationer med fokus på krisestyring og beredskabsplanlægning og opridser vigtigheden af effektiv krisestyring.

Hændelser og initiativer
I 2008 var beredskabets arbejde præget af mange nye tiltag som fx lancering af internetportalen kriseinfo.dk, hvor alle nemt og hurtigt kan få informationer og anbefalinger i tilfælde af store ulykker samt Beredskabsstyrelsens vejledning i helhedsorienteret beredskabsplanlægning.

Klimatilpasningsportalen, hvor beredskab i forhold til klimatilpasning, har også en central plads i rapporten.

Rapporten fremhæver også beredskabet arbejde med flere initiativer i Århus Havn, som i 2008 blev sat igang for at øge sikkerheden i havnen efter flere alvorlige hændelser med fx. brande og benzinudslip. Der kan læses om mange flere spændende initiativer i rapporten, som bidrager til at udvikle og styrke samfundets beredskab.

Effektiv krisestyring 
Beredskabsstyrelsen fremhæver i National Sårbarhedsrapport 2008 hvor vigtigt en grundig planlægning  og forberedelse er for effektiv krisestyring fra organisationer. Hertil tages der udgangspunkt i fire kerneopgaver, som alle organisationer, der har med krisestyring at gøre, bør kunne beside.

  • Aktivering og drift af en krisestab
  • Informationshåndtering
  • Koordination af handlinger og ressourcer
  • Krisekommunikation

Der opfordres endvidere til at anvende egne og andres erfaringer, når der skal planlægges krisestyring, da sådanne er gennemprøvet og reducerer en risiko for at begå fejl.