Del artikel Print

Lyngby-Taarbæk hæver vandafgiften for at tilpasse kloaksystemet

Prisen for at aflede spildevand er steget med 75 % i Lyngby-Taarbæk kommune. Det skyldes bl.a., at behovet for anlægsinvesteringer stiger som følge af klimaforandringerne, skriver dknyt.dk

Taksten i Lyngby-Taarbæk kommune har hidtil været lav, og mens driften af kloakanlæg og renseanlæg har ligget og fortsat ligger ret konstant på knap 35 mio. kr. pr. år, er behovet for anlægsinvesteringer steget betydeligt, oplyser kommunen til dknyt.dk

Klimatilpasning, mindre forurening og renovering af gamle kloakker
I alt forventes anlægsudgifterne at stige til 63 mio. kr. pr. år mod 35 mio. pr. år i 2008.

Heraf går 20 mio. kr. pr. år til at udvide kloakkernes kapacitet, som følge af de stigende regnmængder, der forventes som en konsekvens af de globale klimaforandringer.

Yderligere 33 mio. pr. år skal gå til at forbedre anlæggene, så overløb til vandløb og søer mindskes. De sidste 10 mio. går til renovering af eksisterende kloakker pga. slid og ælde..

Desuden skal der i forbindelse med et miljømilliard-projekt føres renset spildevand til mølleåen for at sikre en bedre vandføring i åen og søerne.  Derfor skal kommunen afsættes omkring 65. mio. kr. til forbedring af Mølleåværket.

Kilde: dknyt.dk, d. 5. maj 2009