Del artikel Print
14 australske værktøjer til klimatilpasning

14 australske værktøjer til klimatilpasning

Der er sat fokus på klimatilpasning i den australske regering, der har udgivet en værktøjskasse til rådighed for myndighederne, som de kan anvende, når der planlægges at klimatilpasse.

Klimatilpasning bliver nu mere og mere et centralt fokus hos de australske myndigheder, da klimaforandringerne, der allerede opleves, vil have en væsentlig påvirkning på landets ressourceforvaltning, infrastruktur, nødsberedskab, sundhed og økonomiske udvikling. Den australske regering har i denne sammenhæng udgivet en "værktøjskasse" med 14 værktøjer til klimatilpasning.

Værktøjskassen
Værktøjskassen tjener det formål at rådgive myndigheder når de skal planlægge og træffe beslutninger i forbindelse med klimatilpasning ved hjælp af videnskabelige data eller fremskrivninger og modeller for klimaforandringernes fremtidige påvirkninger. De lokale myndigheder kan dermed anvende værktøjskassen til at finde råd om de rette klimadata og modeller, som er relevante for den lokale kommune, gennem andre initiativer.

Værktøjskassen indeholder 14 værktøjer, som er tiltænkt at skulle anvendes sideløbende med guiden "Climate Change Impacts & Risk Managment guide", som beskriver en proces gennem syv faser, man kan gennemgå, når man vil klimatilpasse. Guiden indeholder beskrivelser af hvor, hvornår og hvordan man kan anvende de 14 værktøjer.

Værktøjerne er frivillige og individuelle for specifikke behov, hvorfor de lokale myndigheder må beslutte hvilke værktøjer, der er relevante for det specifikke behov.