Del artikel Print
Klimatilpasning i IDA's nye Klimaplan

Klimatilpasning i IDA's nye Klimaplan

IDA har idag udgivet et udkast til en klimaplan, som er en del af projektet "Future Climate - Engineering Solutions". Klimatilpasning har en central placering sammen med fem andre sektorområder.

Klimaplanen behandler klimatilpasning sammen med seks andre sektorområder og lægger en række anbefalinger til fremtidens klimapolitik på bordet.

Anbefalingerne skal sikre, at Danmark formår at opnå målet om 90% mindre drivhusgasudslip og sikre, at Danmark på en effektiv og økonomisk måde imødekommer klimaforandringerne. Udover klimatilpasning har klimaplanen fokus på sektorerne: energisystemer og energiproduktion; landbrug; Industri og erhverv; transport.

Behovet for klimatilpasning i Danmark
Klimaplan 2050 danner et overblik over behovet for klimatilpasning i Danmark og vurderer de bedste samfundsmæssige og tekniske tiltag på området. Det omkostningsmæssige perspektiv har ikke været muligt at inddrage i denne plan, og derfor fremkommer ingen specifikke delmål, som der gør i de øvrige sektorer.

Ansvarsfordeling mellem borger, kommune og stat
I klimaplanen vurderer IDA, at den største udfordring ved klimatilpasning er at præcisere de administrative rammer især i forhold til ansvarsfordelingen bland samfundets parter; borger, kommuner og stat. Klimatilpasningen forankres dog i kommuner i udkastet til Klimaplan 2050 ud fra en vurdering af, at kommunerne er det bedste udgangspunkt for udvikling af tværfaglige og bæredygtige løsninger. 
 
Klimaplan 2050 foreslår bl.a. en sammenhængende national planlægning for kystbeskyttelse. Derudover skal det sikres, at tilpasningsløsninger forekommer på bæredygtig vis og dermed ikke leder til øgede udledninger af drivhusgasser.