Del artikel Print
Ny rapport om den fremtidige forskning i klimatilpasning

Ny rapport om den fremtidige forskning i klimatilpasning

Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning (KFT) har netop fremlagt en rapport, der forslår hvilke områder, der skal forskes i klimatilpasning

5 centrale forskningstemaer om klimatilpasning
KFT foreslår i en rapport fem forskningstemaer under det strategiske tema "Fremtidens klima og klimatilpasning" i Videnskabsministeriets "FORSK2015 - et prioriteringsgrundlag for strategisk forskning". Forslagene er fremkommet i en afsluttende fælles proces mellem KFT's Forskningsfagligt Rådgiverpanel og to arbejdsgrupper under det tværministerielle Koordinationsforum for Klimatilpasning (KoK).

De fem temaer er:
 
- Modeller og klimatilpasning
- Samfund og klimatilpasning
- Byggeri og klimatilpasning
- Landskab og klimatilpasning
- Klimatilpasning i kystzonen
 
Temaerne udgør et helhedsorienteret og tværsektorielt forslag til fremtidige forskning inden for klimatilpasning med forankring i forskningsmiljøerne og det politisk-administrative system og understøtter regeringens "Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark" fra marts 2008. Det samlede forskningsbehov anslås i rapporten til 700 millioner kroner over en femårig periode.