Del artikel Print
Ny rapport om klimahensyn i politikdannelsen

Ny rapport om klimahensyn i politikdannelsen

En ny rapport fra det europæiske netværk: Partnership for European Environmental Research (PEER) analyserer politikdannelse på klimaområdet i europæiske lande. Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus universitet har bidraget til rapporten.

Rapporten "Climate Policy Integration, Coherence and Governance" behandler integration af i klimahensyn i politikdannelsen i seks europæiske lande, herunder Danmark.

Rapporten konkluderer, at klimapolitikker i løbet af de seneste år har opnået en langt mere prominent status end tidligere. Klima inddrages i langt større udstrækning end hidtil i fx regeringsprogrammer og i sektorspecifikke strategier, hvor fx storbyer i stigende grad beskriver sig selv i forhold til en betydelig klimaindsats. Til gengæld ses ikke en tilsvarende inddragelse i konkrete politikker til implementeringen af strategierne, hvilket fx er markant indenfor transportområdet i flere af de undersøgte lande.

Rapporten understreger nødvendigheden af i højere grad at integrere tiltag i forbindelse med klimaændringer i andre politikområder som økonomi, transport og arealanvendelse og påpeger i den forbindelse et behov for at udvikle sektorspecifikke instrumenter til at implementere klimapolitiske målsætninger og strategier.