Del artikel Print
Ministerrådet godkender EU's hvidbog for klimatilpasning

Ministerrådet godkender EU's hvidbog for klimatilpasning

EU's klima- og miljøministre har i dag godkendt vedhæftede rådskonklusioner vedr. EU's hvidbog for klimatilpasning

Rådkonklusionerne, hvor et udkast er udarbejdet af Formandskabet, uddyber de vigtigste elementer i hvidbogen:
 
- Behovet for, at alle lande - navnlig de mest sårbare - og sektorer tilpasser sig de uundgåelige klimaændringer

- Behovet for at indlede en forberedende fase frem til 2012 for at lægge fundamentet til en overordnet EU-klimatilpasningsstrategi fra 2013

- I den forberedende fase bør der udarbejdes en EU-ramme for tilpasning, der fokuserer på at forbedre videnstyring og datadeling (gennem en clearingcenter) samt integration

- For at fremskynde EU-rammen for tilpasning og øge samarbejdet bør der anvendes en kombination af policyinstrumenter. I den forbindelse har Kommissionen foreslået at nedsætte en styregruppe for virkninger og tilpasning

- Det internationale samarbejde om tilpasning bør øges.