Del artikel Print
Behov for nye tilpasningsplaner i Hillerød

Behov for nye tilpasningsplaner i Hillerød

Kommunens hidtidige planer for at tilpasse sig fremtidens store mængder vand er blevet overhalet indenom af de 120 mm, der faldt i sidste uge. Det skriver Ingeniøren 19/6.

Sidste uges kraftige regnvejr ramte især Nordsjælland hårdt. Hillerød slog rekorden med 120 mm på et døgn, 50 mm mere end den seneste rekord på 70 mm - den rekord blev også sat i Hillerød i 2007. Nu må kommunen erkende, at de hidtidige planer om at tackle fremtidens nedbør ikke er tilstrækkelige:

»Dengang fik vi lavet en rapport om, hvornår vi kunne vente så meget vand igen. Vurderingen varierede fra 10 til 35 år. Så kom det i 2009. Og denne gang var det værre,« siger projektleder Lars Riber Broberg, Hillerød Kommunes Teknik Rådgivning.

Hillerød kommune havde ellers afsat 22 mio. kr. årligt indtil 2012 til at investere i regnvandsbassiner og kloakker med 35-40 % større kapacitet. Men de investeringer ser ikke ud til at holde den lavtliggende østlige bydel fri for oversvømmelser:

»Lige indtil i fredags troede vi, vi havde fundet løsningen på østbyens problemer. Den gik ud på at lave store aflastningsbassiner. Men det ved vi nu, at vi ikke kan. Det er jo umuligt at bygge et bassin til 100.000 kubikmeter,« fastslår Lars Riber Broberg.

Vandet skal ledes ud i skoven
I stedet vil kommunen nu undersøge muligheden for at lede regnvandet ud i skoven ved at 'moderere' vandets naturlige afstrømningsveje. Denne model er også benyttet i Helsingør, hvor vandet ledes af en stor ledning ud i Øresund.

At afkoble regnvandet fra det øvrige kloaknet er ifølge seniorforsker Marina Jensen ved Skov & Landskab, LIFE, KU, en rigtig god idé:

»Den bedste måde at komme overløb til livs på er at afkoble regnvandet. Det går ud på at tage de mest oplagte tage og vende nedløbsrørene væk fra kloakken og blænde nedløbsbrøndene i vejene og så håndtere vandet, dels ved nedsivnings- og forsinkelsesbassiner, dels ved at 'holde byen åben' med porøse belægninger, grønne tage og store træer med høj fordampning,« siger Marina Jensen.

Marina Jensen er en del af netværket 19K, der består af 19 klimabevidste kommuner, der samarbejder om at finde løsninger til fremtidens vandproblemer.

»Kommunerne er meget interesserede, og har sat penge af på budgettet,« vurderer hun.

Kilde: Ingeniøren 19. juni 2009