Del artikel Print
Mere fokus på redningsberedskabet

Mere fokus på redningsberedskabet

Fremtidens mere ekstreme vejr kræver, at samfundet øger fokus på redningsberedskabet allerede nu.

I de seneste år har flere dele af Danmark oplevet et bud på de mere ekstreme vejrfænomener, som fremtidens klima forudsiges at byde på. Dette medfører, at et øget fokus på området omkring redningsberedskabet er en nødvendighed, skriver Beredskabet.

I 2007 blev flere kommuner udsat for oversvømmelser, hvor man derefter kunne konkludere, at ikke alle kommuner var velforberedte på disse konsekvenser af klimaet. Så sent som i juni 2009 blev især Nordsjælland ramt af ekstreme nedbørsmængder, hvor redningsberedskabets frivillige pumpede mere end 10 mio. liter vand væk på kun få dage. Kommunerne i Nordsjælland havde stor glæde af de omkring 130 frivillige, der brugte 1350 ulønnede timer på arbejdet med at pumpe vandmasserne væk og inddæmning med sandsække.

Regeringen forudsiger i redegørelsen for beredskabet 2008/2009, at der i fremtiden skal forventes højere risici for redningsberedskabet. Derfor må de kommunale beredskab sikre sig tilstrækkelige ressourcer. Her spiller de frivillige en stor rolle. Disse vil nemlig kunne træde til i nødvendige situationer, men ikke være en økonomisk belastning når behovet ikke er der. Det er derfor kun optimalt øge fokus på redningsberedskabet for at sikre en stadig tilgang af frivillige til redningsberedskabet.


Kilde: Beredskab den 23. juli 2009, 1. sektion, side 18.