Del artikel Print
Kystbeskyttelse i Gribskov

Kystbeskyttelse i Gribskov

De danske kyster er allerede nu igang med at trække sig tilbage og dette vil kun øges i fremtiden pga. klimaforandringerne. Gribskov tager nu problemet op og planlægger kystfodring.

Kystbeskyttelse bliver prioriteret højt i Gribskov Kommune, da havet årligt flytter mellem 30.000 og 50.000 kubikmeter sand fra den 30 km. lange kyststrækning i kommunen, skriver Sjællandske. Med klimaforandringene forudsiges denne erosion af kysterne, til at øges pga. de forudsagte stigende vandspejle, kraftigere storme og stormfloder. Hvis kysterne ikke beskyttes, kan konsekvenserne blive en øget erosion fra kysterne og i værste fald at huse styrter i vandet, samt en øget risiko for oversvømmelse af lavtliggende områder.

Den naturlige tilbagetrækning af kysterne er langs Jyllands vestkyst på mellem én og otte meter, mens kysten ved Nordsjælland trækkes tilbage med op til én meter. Jakob Wandall, formand for Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav, udtaler til Sjællandske, at der er et behov for en massiv genopretning og at kystfodring vil være den mest billige, men også mest bæredygtige løsning. 

Hvem skal betale?
Kystfodringen betyder, at man lægger nyt sand på kysterne og i Gribskov Kommune vil det betyde, at der år efter år skal flyttes sand til kysten. Der skal i alt tilføres 750.000 kubikmeter sand til kysten, som fordeles i 20-25 kubikmeter sand til hver meter. Dette vil i alt løbe op i godt 40 mio. kroner.  

En lille kreds af foreninger i kommunen er netop igang med at idéen om at få samtlige 17.000 grundejere langs kysten til at yde betalingen i fællesskab. Dermed skal de grundejere, der vurderes at få mest glæde af kystbeskyttelsen, betale mest. Dette beløb vil være højst 2000 kr. de første tre år og efterfølgende højst 500 kr. årligt til vedligeholdelse af kysten.

Kilde: Sjællandske den 17. juli 2009, 2. sektion, side 2.