Del artikel Print
Klimaets opvarmning og faldet i bestanden af krybdyr og padder i Europa

Klimaets opvarmning og faldet i bestanden af krybdyr og padder i Europa

Klimaændringerne kan være årsag til det fald og den udryddelse, der er forekommet i bestanden af padder verden over i det seneste årti. Denne sammenhæng er undersøgt i artiklen ”Climate warming and the decline of amphibians and reptiles in Europe”.

Artiklen "Climate warming and the decline of amphibians and reptiles in Europe" udforsker sammenhængen mellem det observerede klima og udbredelsen af krybdyr og padder for at fremskrive disse arters udbredelse i fremtiden ud fra fem klimascenarier for 2050.

Metode
Forskergruppen forsøger gennem tre spørgsmål, at undersøge sammenhængen mellem klimaet og arternes fordeling og udbredelse.

  • I hvilket omfang vil krybdyr og padder miste eller opnå egnede klimaforhold i fremtiden?
  • Vil fremskrivningen af arterne variere i forbindelse med taksonomiske, fysiske eller miljømæssige egenskaber?
  • Hvilke klimafaktorer vil være de primære i forbindelse af fremskrivningen af arternes tab eller gevinst af miljømæssige egnede områder? 
Gennem modellering af fordelingen af arter fremskrives arternes fordeling i fremtiden ved fem klimascenarier for 2050, som er modellerede ud fra IPCCs klimascenarier A1, A2, B1 og B2, men overvejer flere forskellige antagelser omkring demografiske ændringer, socioøkonomi og teknologisk udvikling. Fremskrivningen frem til 2050 betragter to ekstreme antageler omkring arters evne til spredning; enten ingen evne eller ubegrænset evne til spredning.

Resultater
Ud fra antagelsen om at arter besidder ubegrænset evne til spredning, resulterer fremskrivningen i en ekspanderende udbredelse af antallet af krybdyr og padder. Derimod viser fremskrivningen, under antagelsen af arterne ikke besidder nogen evne til spredning, at der vil forventes et fald for de fleste arter. Dette fald i egnede klimatiske områder for sådanne arter vil forventes at forekomme primært i den sydvestlige del af Europa samt i Iberian Peninsuela, mens arterne i den sydøstlige del vil opleve en forøgelse.

Konklusioner
I artiklen konkluderes det, at klimaets opvarmning vil påvirke krybdyr og padder mindre skadeligt end antaget og at en afkøling ville være langt mere skadelig. Dog kan klimaforandringernes påvirkning medføre en reduceret tilgængelighed for vand, hvilket kan reducere de egnede områder for især padder. Hvis arterne undergår en reduceret evne for udbredelse vil det øge arternes sårbarhed for deres evne til at tilpasse sig klimaforandringerne.

Kilde: Journal of Biogeography (J. Biogeogr.) (2006) 33, 1712-1728