Juli

Fremtidens regn stiller krav til trafiksikkerheden

29. juli 2009
I fremtiden forudsiges mere intens regn, hvilket øger risikoen for akvaplaning og udskridning for bilisterne. Dermed øges kravene til dækmønstret på bildæk.

Klimauge i Mariagerfjord Kommune

28. juli 2009
I uge 37 bliver der sat fokus på klima og energi i Mariagerfjord Kommune, hvor der vil blive mulighed for opleve klimaudfordringer på forskellig vis.

Flybranchen skal tilpasses et turbulent klima

27. juli 2009
Behovet for at klimatilpasse flyteknologien øges, da fremtidens klima skaber gode forhold for tordenvejr, som kan give kraftig turbulens under flyvninger.

Mere fokus på redningsberedskabet

23. juli 2009
Fremtidens mere ekstreme vejr kræver, at samfundet øger fokus på redningsberedskabet allerede nu.

Kystbeskyttelse i Gribskov

17. juli 2009
De danske kyster er allerede nu igang med at trække sig tilbage og dette vil kun øges i fremtiden pga. klimaforandringerne. Gribskov tager nu problemet op og planlægger kystfodring.

Integration af klimahensyn i politikdannelsen

15. juli 2009
Integration af klimahensyn i politikdannelsen og sammenhæng med andre politikker på forskellige governance niveauer

Vejle Kommune klimatilpasser

9. juli 2009
Et stort regnvandsbassin skal klimasikre Vejles indre by mod oversvømmelser, forårsaget af klimaforandringernes forudsagte store mængder nedbør.

Dansk Byggeri vil have fokus på kloakkerne

8. juli 2009
Dansk Byggeri opfordrer nu kommunerne og regeringen til at foholde sig nærmere til kloakkerne, som følge af de forudsagte øgede mængder nedbør.

Klimaets opvarmning og faldet i bestanden af krybdyr og padder i Europa

7. juli 2009
Klimaændringerne kan være årsag til det fald og den udryddelse, der er forekommet i bestanden af padder verden over i det seneste årti. Denne sammenhæng er undersøgt i artiklen ”Climate warming and the decline of amphibians and reptiles in Europe”.

Kæmpe forsinkelsesbassin i Svendborg

6. juli 2009
Svendborg Kommune forbereder sig på klimaforandringerne ved at bygge et kæmpe forsinkelsesbassin, der skal forsinke fremtidens mere ekstreme regnhændelser således at vandet ikke overbelaster kloaknettet.
Viser 1 - 10 ud af 15