Del artikel Print
Rudersdal tænker i klimatilpasning

Rudersdal tænker i klimatilpasning

I Rudersdal Kommune er klima og energi kommet med på den politiske dagsorden. Kommunen vil både nedsætte CO2-udslippet samt afhjælpe kommende problemer.

Over hele landet er klima og energi blevet et fast punkt på den politiske dagsorden og også Rudersdal Kommune har udarbejdet en klima- og energipolitik for 2009.

Klima- og energipolitikken indebærer både nedsættelse af energiforbruget og CO2-udledninger, men tager også højde for mere langsigtede løsninger i form af klimatilpasning. Kommunen ønsker at kunne imødegå de klimaforandringernes udfordringer bl.a. belastningen på kloak- og spildevandsafledninger.

Rudersdal Kommune har i sinde, at oprette en klimaportal på kommunens hjemmeside. Denne portal er en del af den nye klima- og energipolitik og skal have formålet at informerer borgere om metoder til at nedsætte energiforbrug og CO2-udledning. Her stiller kommunen bl.a. løsninger som at lade regnvand nedsive på borgerens egen grund eller benytte kollektiv trafik i højere grad.

Kilde: Birkerødavis, 20. januar 2009, side 7.