Del artikel Print
Ny tunnel skal sikre afløb mod oversvømmelser

Ny tunnel skal sikre afløb mod oversvømmelser

Haderslev Kommune forbereder sig nu på konsekvenserne af klimaforandringerne ved at sikre afløb i udsatte områder mod oversvømmelser.

Kommunen investerer ca. 25 mio. kr. i et større projekt, der omfatter en etablering af en ny tunnel under motorvej E45 samt nye regnvandsbassiner i Hammelev nær Vojens.

Motorvej E45 i Hammelev er bygget på en forhøjning, som forhindrer regnvandets naturlige afstrømning mod lavere liggende områder mod øst. Med en to meter høj og bred tunnel under motorvejen, kan regnvandet fortsætte den naturlige vej mod øst. Hertil bygges nye, åbne regnvandsbassiner der skal rumme ca. 12.000 m3 vand, hvor vandet skal opholdes inden det ledes ud i vandløb. Disse bassiner designes så de ligner små søger og vil have en rensende effekt på regnvandet, der skal udledes i vandløbene.

Alle rør i det nye afvandingsanlæg er dimensioneret til den forventede øget vandmængde med et "klimatillæg" på ca. 50 % og imødekommer alle myndighedernes krav til både dimensionering og miljøforhold.

Dette projekt medfører muligheder for at udbygge området og dermed udvide bolig- og erhvervsområder på begge sider af motorvejen. Yderligere vil Haderslev Dam på sigt blive fri for påvirkninger af spildevand, da spildevandsretningen vendes mod Haderslev rensningsanlæg, som er en af kommunens langsigtede planer.

Kilder:
Lokal-Bladet Budstikken Haderslev, 7. januar 2009, 1. sektion, side 22.
JydskeVestkysten Haderslev, 17. december 2008, 2.sektion, side 1.