Del artikel Print
Kloaknettet tilpasses i Aalborg

Kloaknettet tilpasses i Aalborg

Kraftigere regnskyl sætter pres på kloaksystemerne i de danske kommuner. Derfor er man i Aalborg i gang med en storstilet udskiftning af ledningsnettet.

I de senere år har man i Aalborg oplevet større problemer med oversvømmelser efter store regnskyl. Mange steder føres regnvandet ad de samme ledninger, som spildevand. Dette giver risiko for, at spildevand blandet med regnvand giver oversvømmelser og bliver ført ud i åer og ender i fjorden. Løsningen er, at såkaldt separatkloakering, hvor regn- og spildevand ledes ud i hver sin separate kloakledning.

I artiklen siger kloakforsyningschef i Aalborg Kommune Bjarne Nielsen, at «Vi må forudse , at der kommer flere og flere af de kraftige regnbyger. Det er kloaknettet ikke dimensioneret efter. Men flere steder har vi lagt nye ledninger, og vi har planlagt en yderligere udskiftning i de kommende år».  Han anslår, at omkring 60 % af Aalborgs kloaknet i dag har separatkloakering.

Kommunen har i planlægningen forsøgt at skue 100 år frem i tiden. Den samlede pris for udskiftningen af kloakledningerne i Aalborg vil blive i milliardstørrelsen. På landsplan vil den samlede udgift formentlig nærme sig de 100 milliarder kroner.

Kilde: Nordjyske Stiftstidende, d. 17. januar 2009, Indsigt, side 8.