Del artikel Print
Mariager Fjord bliver forsøgsmark i AQUARIUS

Mariager Fjord bliver forsøgsmark i AQUARIUS

I et nyt stort EU projekt på tværs af seks lande i Nordsø-området skal landbrugs- og miljøorganisationer finde nye metoder til at udvikle et bæredygtigt landbrug, der både tilpasser sig til ændringer i klimaet og de stigende miljøkrav.

Landbrugs- og miljøorganisationer i seks lande omkring Nordsøen skal bruge de næste tre år på at udvikle et idekatalog til et effektivt og bæredygtig landbrug. De seks lande er Danmark, Skotland, Holland, Tyskland, Norge og Sverige. Koordinator for projektet bliver Landbrugsrådgivnings Landscenter i Skejby, der som lead-partner får ansvar for at samle de indhøstede erfaringer fra de enkelte lande, så de kan implementeres i hele Nordsø-området. Regionen forventes, som den eneste i EU, at få bedre betingelser for landbrugsproduktion, som følge af tendensen til varmere klima.

Projektleder Irene Wiborg, specialkonsulent i Dansk Landbrugsrådgivning fortæller: »Det er en stor udfordring at udvikle bæredygtigt landbrug, der på én gang tilpasser sig ændringerne i klimaet og de stigende miljøkrav. AQUARIUS er baseret på en "bottom-up" tilgang, hvor landmandens rolle som forvalter af jord- og vandmiljø er helt central. Dermed er der lagt op til praksisnære løsninger, og de offentlige myndigheders deltagelse sikrer, at der er bred accept af de metoder, der udvikles. På den baggrund har jeg store forventninger til projektet«.

I den danske del af projektet samarbejder Dansk Landbrugsrådgivning med Miljøcenter Aalborg og har indgået en aftale med Mariagerfjord Kommune om, at Mariager Fjord skal være rammen om den danske del af projektet. »Mariager Fjord har jo været i fokus i mange år, og vi ved, at der er udfordringer for Mariager Fjord, som vi skal have løsninger for. Det nytter ikke noget, at vi tager det, som det kommer, for det kan blive meget dyrt for samfundet i sidste ende,« siger Irene Wiborg.

AQUARIUS løber i tre år fra 2009-2011. Projektet har et samlet budget på i alt 43 mill. kroner. Heraf finansierer EU programmet "Interreg. Nordsø" halvdelen, mens de 15 partnere selv finansierer resten.

Kilde:
Mariager Avis 28.  januar  2009, 1. sektion, side 6
Pressemeddelelse Dansk Landbrugsrådgivnings Landscenter i Skejby, 14. januar 2009