Del artikel Print
Københavns kommune vil have flere grønne tage

Københavns kommune vil have flere grønne tage

Haver på flade tage bliver mere og mere udbredt i verdens storbyer, og grønne tagpolitikker indføres i byer som Berlin og Beijing. Danmark halter bagefter, men Københavns Kommune overvejer nu at gøre eksemplet efter og indføre en grøn tagpolitik

Chicagos rådhus var et af de første og mest kendte amerikanske eksempler på taghaver, og den blev anlagt for at forske i effekten af den slags grønne udnyttelse af ellers tomme flader i højderne. Dette og andre studier siden hen viser, at hvis alle flade tage i større byer blev beplantet, ville man kunne sænke temperaturen i byerne med syv grader celcius.

Man ville således kunne mindske den såkaldte »urban heat island effect«, der skyldes, at traditionelle byggematerialer absorberer solstrålerne og sender energien ud igen som varme, hvilket opheder byerne til mindst fire grader højere end områderne uden for byerne. Varmen får folk til at tænde for klimaanlæggene, der bruger strøm og forurener atmosfæren med CO2.

I modsætning til almindelige tage opsuges 80 pct. af regnvandet på grønne tage og bliver siden langsomt og kun delvist afgivet igen. Dette mindsker risikoen for oversvømmelser efter store regnskyl, som man regner med at få flere af i fremtiden som følge af den globale opvarmning. Man vil således undgå, at regnvandet blandes med byens spillevand, hvilket kan forårsage oversvømmelser i vandløb og i kældre.

Københavns kommune, der i modsætning til mange andre storbyer i verden endnu ikke har en grøn tagpolitik, overvejer at integrere grønne tage i kommunens klimatilpasningsplan. Natur- og teknikforvaltningen i klimatilpasningsplanen arbejder netop nu en »de flade tages politik« ind i det handlingskatalog, som skal hjælpe byen gennem klimaforandringerne.

I artiklen siger projektleder Dorthe Rømø i Center for Park og Natur i Københavns Kommune at, »det er et konkret tiltag i forhold til klimaudfordringen og den klimaplan, som kommunen arbejder på. Ideen er at skrive det ind i kommuneplaner og lokalplaner, at der skal en vis andel af bæredygtighed i nye byggerier«. Hun håber, at politikken bliver vedtaget og kan være klar til klimatopmødet senere i år.

København halter efter andre storbyer på området og i Tyskland er det lov, at alle flade tage skal være grønne. Der er dog eksempler på grønne tage i København. Arkitekterne JJW fik sidste år en tagterrasse på 700 kvadratmeter i forbindelse med deres nybyggede tegnestue på Finsensvej.

»Haven er anlagt som en forlængelse af de indendørs lokaler, så vi kan flytte møder og frokoster udenfor, når vejret tillader det,« siger Sabina Z. Teilmann, der som landskabsarkitekt står bag arkitekturen i haven. Hun påpeger, at selvom taghaver nok koster lidt mere at anlægge end et tomt tag, har forskning vist, at tilgængelige grønne arealer kan sænke konfliktniveauet og højne samarbejdsviljen på en arbejdsplads og dermed også højne produktiviteten.

Kilde: Børsen, d. 16. januar 2009, Privatboligen, side 8.