Del artikel Print
Fredensborg Kommune opmåler kloakker

Fredensborg Kommune opmåler kloakker

Fredensborg Kommune tager nu klimaforandringernes udfordringer på forskud. Første skridt mod klimatilpasningen af kommunen bliver tilpasning af kloakkerne.

Efter tidligere oplevelser med oversvømmelser forårsaget af klimaforandringernes øgede mængder vand ønsker man i Fredensborg Kommune at være på forkant med klimaforandringerne.

Fredensborg Forsyning er derfor gået  igang med at opmåle kloakker rundt i kommunen for at undersøge om kloakkerne har den tilstrækkelige kapacitet. Til denne opgave har Forsyningen ansat en ingeniørstuderende. 

Først udføres en opmåling med et GPS-system, som måler ledningernes dimensioner med få centimeters nøjagtighed. Derefter udfører Forsyningen TV-inspektioner af ledningerne, hvor ledningernes tilstand kan inspiceres ved hjælp af kamera. 

Kilde: Frederiksborg Amts Avis, 29. januar 2009, side 6.