Del artikel Print
Klimasikring af Göteborg koster 5-10 milliarder kroner

Klimasikring af Göteborg koster 5-10 milliarder kroner

De vestlige kommuner i Sverige afsætter 47 millioner svenske kroner til klimainvesteringer, men det vil koste 5-10 milliarder svenske kroner bare at klimasikre Göteborg by.

I den vestlige del af Sverige har Göteborg-Posten spurgt 55 kommuner i Västre Götaland og Halland om, hvordan de forbereder sig på fremtidens klima. Göteborg-Posten modtog svar fra 47 kommuner, og tre ud af fire svarede, at de har vedtaget forskellige foranstaltninger.

I 2008 afsatte ti kommuner 47 millioner svenske kroner direkte til klimainvesteringer, hvilket er en stigning fra de 7 millioner svenske kroner, som 16 kommuner afsatte i den forrige runde.

En rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe i Göteborg by viser dog, at det vil koste 5-10 milliarder svenske kroner at klimasikre byen mod stigende havspejlsniveau. I de 5-10 milliarder svenske kroner indgår ikke de ydre havne, lavtliggende villaområder i Ävlsborg, Tynnered, Askim, Torslanda og Marieholm, som er et opstrømsområde for en tunnel.

Kilde: Klimaktuelt - Naturvårdsverkets nyhedsbrev