Del artikel Print
Kalundborg Kommune får 40 mio. kr. til klima-projekt

Kalundborg Kommune får 40 mio. kr. til klima-projekt

Kalundborg Kommune klimasikres 20-40 år ud i fremtiden og med 40 millioner kr. er kommunen på vej mod at blive den førende klimakommune i Østersø-området.

Med et økonomisk tilskud fra EU på knap 40 millioner kr. er Kalundborg Kommune udvalgt som fokusområde i projekt BaltCICA om klimaforandringer, klimatilpasning og en række andre interesseområder i EU. 

Projektet BaltCICA skal forløbe de næste tre år. Det økonomiske tilskud på knap 40 millioner kr. skal investeres i international viden, software og testressourcer fra førende vidensinstitutioner og offentlige myndigheder i Østersøregionen.
 
Dette er en unik mulighed for kommunen, der giver kommunen mulighed for at blive den førende klimakommune. Kalundborg Kommune skal være en rollemodel for andre danske kommuner såvel som andre lande.

"Med projek BaltCICA har Kalundborg Kommune mulighed for at opnå en masse viden og værktøjer uden selv at skulle investere i det" -udtaler Martin Andersen, leder af Kalundborgs EU-kontor.

"Projektet har et formål om at få de offentlige til at prioritere investeringer i klimatilpasninger på længere sigt dér hvor pengene gør mest gavn og ikke dér hvor interessenterne råber højst" siger Martin Andersen.

Et stort område i den vestlige del af Sjælland, fra Tissø til Reersø, er udvalgt som europæisk testområde.

Netop dette område er udvalgt til testområde, da det er et lavtliggende område med en kyststrækning. Reersø er et område, der årligt oplever oversvømmelser og dermed er testområdetet truet af den forudsagte stigende vanstand på grund af klimaforandringerne.

Kilde: DR P4 Sjælland, Nyheder 17.30 (resumé) 4. februar 2009