Del artikel Print
Vi må tilpasse os stigende vandstand

Vi må tilpasse os stigende vandstand

Ringkøbing-Skjern Kommune forbereder sig på at klimatilpasse kommunen til klimaforandringerne, der medfører bl.a. stigende vandstande og øget nedbør

Ringkøbing-Skjern Kommune har hyret det rådgivende ingeniørfirma COWI til at undersøge klimaforandringernes konsekvenser i kommunen. COWI udemelder nu, at vandstanden i Ringkøbing Fjord vil stige helt op mod 1,25 meter over havets overflade. Dette resultat er ikke engang nok, for når resultatet sammenholdes med de globale havvandstigninger vil fjordens havniveau hæve sig helt op mod to meter, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Ud over den generelle vandstandstigning frem til år 2100 melder COWI også øgede mængder af nedbør og flere storme. Med et udgangspunkt i at Vestjylland vil få op til 40 procent mere nedbør, sammen med at landet geologisk set sænkes én til halvanden millimeter om året, konkluderes det, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil opleve værre vandstandstigninger end resten af Danmark. Yderligere vil Vestkysten opleve flere og kraftigere storme fra Sydvest, forklarer Henrik Skovgaard, biolog og seniorprojektleder i COWI til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Oversvømmelser i Skjern Å-systemet
Når havet stiger, vil vandstanden også stige i Ringkøbing Fjord, og det kan skabe problemer med at aflede vandet fra fjorden ud i havet. Konsekvenserne kan være oversvømmelser i Skjern Å-systemet, da systemet i sådanne tilfælde ikke kan komme af med de øgede mængder vand til fjorden. Henrik Skovgaard forklarer, at de mest dramatiske situationer vil opstå ved storme og højvande, da vandstanden i sådanne situationer vil komme endnu højere op.

Klimatilpasning
Ringkøbing-Skjerns byråd har besluttet, at der skal udarbejdes en rapport om, hvordan kommunen kan tilpasse sig de klimaændringer som COWI forudsiger. Rapporten forventes færdig i foråret 2010, men fagchef Jakob Bisgaard, Miljø og Natur, forventer, at det bliver en dynamisk proces, som vil fortsætte mindst 50 år ud i fremtiden, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

I rapporten vil der bl.a. blive behandlet tilpasningsforslag såsom etablering af nye diger i de nedre dele af vandløb og forhøjelser af de allerede eksisterende diger. Yderligere bliver der foreslået udbygning af kloakker, overløbskapacitet og pumpekapacitet, som skal forebygge de forudsagte flere hændelser med den såkaldte ekstremregn, som DMI forudsiger 20-40 procent flere hændelser af. Arbejdsgruppen arbejder også  med løsninger i tilfælde af, at der vil forekomme oversvømmelser omkring vandløb. I sådanne tilfælde skal der udbygges vejbroer, og der skal sørges for beredskab til afspærring, omkørsler og ombygninger af veje.

Kommunen vil generelt også sørge for at få kortlagt områder, hvor der forventes oversvømmelser. 

Kilde: Dagbladet Ringkøbing-Skjern den 18. december 2009, 1. sektion, side 3.