Del artikel Print
Vandplaner og klimatilpasning

Vandplaner og klimatilpasning

Europa-Kommissionen har udgivet en vejledning om klimatilpasning i vandforvaltning.

Direktørerne for vandområdet i EU's medlemsstater har den 30. november 2009 udgivet en vejledning om tilpasning til klimaændringer i vandforvaltning "River Basin Management in a Changing Climate - a Guidance Document". Retningslinjerne er det første resultat af en lang række handlinger, der indgår i EU-Kommissionens Hvidbog om Klimatilpasning: Towards a European framework for Action.

Retningslinjerne beskriver, hvordan man skal håndtere klimaændringerne i forbindelse med gennemførelsen af bl.a. EU-vandrammedirektiv, EU's oversvømmelsesdirektiv og EU's Strategi om vandmangel og tørke.