Del artikel Print
Boligejere skal selv kæmpe mod øgede regnmængder

Boligejere skal selv kæmpe mod øgede regnmængder

En mulig ændring i betalingsreglerne for vandafledning vil give borgerne større incitament til selv at håndtere den øgede nedbør i fremtiden.

Der er længe blevet talt om, at de nuværende kloakker i Danmark, mange steder ikke er i stand til at modtage de øgede regnmængder, som forudsiges med klimaforandringerne i fremtiden. Derfor er borgere hidtil blevet opfordret til at tage alternative metoder i brug, og aflede regnvand direkte ned i jorden, frem for at lede vandet direkte i kloakkerne, skriver DR.

Fremtidens betalingsregler vil muligvis give incitament for flere borgere at afkoble sig fra kloakkerne. Miljøminister, Troels Lund Poulsen, har nemlig udtalt til Ing.dk, at regeringen på nuværende tidspunkt overvejer at ændre betalingsreglerne for afledning af regnvand, således at borgere der ikke afkobler sig fra kloaknettet vil få en regning. Ministeren specificerer til Ing.dk, at denne overvejelse kunne implementeres ved at borgere i fremtiden skal betale vandafledningsbidrag, ikke kun på baggrund af antal kubikmeter, men også antal kvadratmeter af fx tagflader og andre befæstede arealer, som ikke tillader lokal nedsivning.

Hvis borgere fremover selv varetager en del af regnvandsafledningen, har kommunerne støre beløb at spare på kloakudbygning. Københavns Energi har udtrykt til Ing.dk, at alene i Københavns Kommune ville der være op til 10 milliarder kr. at spare ved sådanne alternative løsninger fra borgerne.