December

Kort over fremtidens klima i Hørsholm

19. december 2009
Et sårbarhedskort over klimaforandringernes konsekvenser i Hørsholm Kommune viser, hvor kommunen har behov for klimatilpasning.

Undersøgelse af svenske kommuners klimatilpasning

18. december 2009
Sveriges Kommuner og Landsting har foretaget en rundspørge hos Sveriges kommuner, om hvordan de forholder sig til klimatilpasning.

Industriområde i Ikast sikres mod monster-regn

18. december 2009
Ikast-Brande Kommuner erkender klimaforandringernes omfordeling af nedbøren og forbereder sig på de flere kraftigere regnskyl i fremtiden

Vi må tilpasse os stigende vandstand

18. december 2009
Ringkøbing-Skjern Kommune forbereder sig på at klimatilpasse kommunen til klimaforandringerne, der medfører bl.a. stigende vandstande og øget nedbør

BLAST - Bringing Land And Sea Together

18. december 2009
Internationalt forskningsprojekt, der har til formål at forbedre datagrundlaget for den integrerede kystzoneforvaltning og -planlægning med øje for klimaændringernes udfordringer.

Boligejere skal selv kæmpe mod øgede regnmængder

10. december 2009
En mulig ændring i betalingsreglerne for vandafledning vil give borgerne større incitament til selv at håndtere den øgede nedbør i fremtiden.

Engelsk portal om klimatilpasning i Danmark

8. december 2009
De væsentligste dele af klimatilpasning.dk er nu blevet oversat og vil bl.a. blive præsenteret under COP15

Forsikring på Portalen

4. december 2009
Videncenter for Klimatilpasning har i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet og brancheorganisationen Forsikring & Pension fået udarbejdet et helt nyt og selvstændigt tema om forsikringsmæssige aspekter af klimatilpasningen

Klimaændringerne kan ses i Danmark

3. december 2009
Træernes pollensæson starter i dag flere uger tidligere end for 20 år siden, og mængden af pollen er øget markant. Planternes vækstsæson er blevet længere, og det markerer en historisk ændring af naturens tilstand.

Vandplaner og klimatilpasning

3. december 2009
Europa-Kommissionen har udgivet en vejledning om klimatilpasning i vandforvaltning.
Viser 1 - 10 ud af 12