Del artikel Print
Kommuner vil oversvømme parker

Kommuner vil oversvømme parker

Københavns Kommune er igang med at forberede sig på håndteringen af fremtidens nedbørsmængder, som klimaforandringerne vil medføre. Her vil kommunen bl.a. inddrage grønne arealer til ophobning af vand.

Danske kommuner frygter fremtidens store regnskyl, og Københavns Kommune erkender, at selvom kommunen har nogle af landets største kloakker er kapaciteten i kloakkerne ikke stor nok til de store mængder vand, som klimaforandringerne forudsiges at medføre. Det skriver DR.dk.

Forsyningsdirektør Per Jacobsen fra Københavns Energi udtaler til DR: "Vi må forvente, at selv de københavnske kloakker kan få problemer med at rumme de vandmængder". Københavns Kommune tilbyder derfor hus-ejerne 20.000 kr. hvis de selv kan skaffe sig af med regnvandet ved at lade vandet sive ned i faskiner på egen grund og derfra ned i undergrunden. Kommunen stræber efter at nå målet om at få 1.000 husstande med på idéen og indtil videre har 100 vist interesse.

Bufferzoner
Ligesom mange andre kommuner taler om for tiden, planlægger Københavns Kommune også at inddrage parker, sportspladser og andre grønne arealer som bufferzoner, der kan ophobe nedbøren og forsinke nedsivningen/afledningen af vandmængderne for at aflaste kloaksystemet når ekstremregnen kommer.


Kilde: DR.dk, klimanyheder den 11. august 2009.