Del artikel Print
Københavns Kommune vedtager klimaplan

Københavns Kommune vedtager klimaplan

En samlet borgerrepræsentation vedtog d. 27. august kommunens klimaplan, der indeholder 50 konkrete initiativer til reduktion af CO2-udledning og klimatilpasning.

Klimaplanen gør rede for, hvordan kommunen vil reducere Københavns CO2 udslip med 20 % i perioden 2005 - 2015, og fremlægger desuden en vision om, at København skal være den første CO2 neutrale hovedstad i 2025:

»København har nu en samlet plan for, hvordan vi som by handler imod klimaforandringerne. Det er en plan, der helt konkret fortæller os, hvordan vi kan ændre adfærd og vaner både som by og som privatperson,« siger teknik-og miljøborgmester Klaus Bondam( R) til Ritzaus bureau.

Tilpasningsinitiativer
På klimatilpasningsområdet indeholder planen fem konkrete initiativer for, hvordan kommunen vil tilpasse sig kraftigere nedbør, højere vandstande og varmere somre:

1. Lokal afledning af regnvand
Kommunen vil spare kloaknettet for voldsomme regnmængder ved at etablere områder, hvor vandet kan sive ned, samt lede regnvandet ad kanaler og veje til grønne områder og havet. Kommunen vil i denne forbindelse bl.a. etablere såkaldte lommeparker rundt om i København samt tilskynde grundejere økonomisk til at lade regnvand nedsive på deres matrikler.

2. Begrønning af byen
For at begrænse opvarmningen af byområder skal der mere grønt i København. Der skal etableres flere grønne tage og facader. Det skal bl.a. være et krav, at der etableres grønne tage på nye bygninger med en hældning under 30 grader. Kommunen vil etablere lommeparker og 'grønne gader', der skaber forbindelse mellem byens parker og vandområder. Desuden skal fremtidige byudviklingsområder indeholde en beplantningsplan.

3. Bygningstilpasning
Københavns Kommune vil iværksætte energieffektive tilpasningsvirkemidler for at imødegå fremtidens større behov for nedkøling af bygninger som fx solafskærmning, forbedret ventilation m.fl.

4. Sikring mod oversvømmelse og stigende vandstand i havet og grundvandet
Terrænkoten skal hæves i nye byområder, der er truet af stigende vandstand. Kommunen skal vejlede grundejere om muligheder for klimatilpasning af den enkelte udsatte ejendom. På længere sigt skal der opføres en barriere fra Københavns Havn ud mod Øresund i form af forhøjede diger og sluse i nord- og sydenden af Havnen.

5. Udarbejdelse af klimatilpasningsplan
Københavns Kommune vil udarbejde en klimatilpasningsplan, der skal give input til kommunens planarbejde, så det sikres, at kommunens øvrige initiativer er tilpasset klimaforandringerne. I forbindelse med udarbejdelsen af planen skal der laves yderligere undersøgelser af klimaforandringernes konsekvenser for bl.a. afløbssystemet, varmeø-effekten, kloakering og behovet for kystbeskyttelse. Første generations klimatilpasningsplan vil færdiggøres i 2010.

Kilde: Berlingske Tidende d. 28. august side 4,
Kilde: Københavns Kommunes klimaplan